Interesseområder:

I og med min overenskomst med sygesikringen (som betyder, at jeg har ydernummer og derfor kan tage imod klienter med henvisninger med sygesikringstilskud) har jeg en bred erfaring med diverse områder og problemstillinger. Så i princippet er der ikke nogen områder, jeg ikke beskæftiger mig med.

Jeg er imidlertid meget optaget af behandling af lidelser indenfor det affektive område. Det vil sige depressive tilstande og angstlidelser. Det er derfor også indenfor disse områder, at jeg har den største erfaring.

Ligeledes har jeg også relativ stor erfaring i behandling af unge med selvværdsproblemer.