Priser, betaling og ved manglende betaling:

Priser:

  • For personer, der har en henvisning fra egen læge, yder Sygesikringen et tilskud på 60 % af prisen for psykologbehandlingen (til maksimalt 12 konsultationer). Egenbetalingen udgør derefter 340,59 kr. pr. konsultation (408,46 kr. for første konsultation/forsamtale).
  • Sygesikringen Danmark yder et tilskud til deres medlemmer på 200,00 kr. pr. konsultation.
  •  For øvrige personer er prisen pr. konsultation 1.100,00 kr. pr. person.

    Betaling:

  • Det er muligt at betale med Mobilepay og via girokort.

  • Jeg modtager IKKE kontant betaling.

Ved manglende betaling:

  • Hvis du betaler via girokort og ikke har betalt din regning inden din næste aftale, risikerer du at få aftalen aflyst på dagen.
  • Ved sletning af din aftale som følge af manglende betaling, kan du først bestille en ny tid, når regningen og den medfølgende rykker er betalt.